Tuesday, October 11, 2016

Nismo krivi!

Evropska komisija pregleduje poleg vsega ostalega v naši državi tudi državno pomoč, ki jo je Zoran Jankovič dal Javnemu zavodu Lekarne Ljubljana. Gre za 35 milijonov evrov posojila, ki ga Lekarne Ljubljana ne odplačujejo.

Zaskrbljeni državljani in državljanke Ministrstvu za finance javno predlagamo, da naj v odgovoru Komisiji pojasni, da ne gre za državno pomoč, ki bi imela učinek na konkurenco na skupnem notranjem trgu EU, ker zadevno posojilo dejansko ni bilo porabljeno (niti ne namenjeno) izboljšanju tržnega položaja Lekarn Ljubljana, temveč gre za pravni in finančni mehanizem, ki je po svoji naravi nacionalna kulturna posebnost in zato pod spomeniško zaščito Repubilke Slovenije, zaradi katerega se je ta denar takoj ko je bil nakazan Lekarnam Ljubljana, preko verige podjetij pretočil v zasebne žepe.

Da gre za nacionalno spomeniško zaščiteno kulturno posebnost, najbolje dokazuje dejstvo, da se ob molku Agencije za varstvo konkurence ni zdelo smotrno oglastiti niti tožilstvu, niti NPU.

No comments: