Tuesday, October 11, 2016

Lekarniška godlja

Zakonodajna godlja je, denimo, ko socialistični lekarnarji cene določajo centralno- plansko in dogovorno.
»Lekarniška zbornicaza zdravila brez recepta priporoča višino lekarniške točke, ki je fiksna, ne glede na ceno zdravila.« (vir: Članek na SIOL.NET)
Hkrati pa je v vsaj približno normalni zakonodaji v 6. členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence zelo jasno zapovedano :
»Prepovedani in nični so sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij (v nadaljnjem besedilu: sporazumi), katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije.

(2) Zlasti je prepovedano: - neposredno ali posredno določati nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje«

No comments: